رژیم افزایش وزن این نیست که هر چه می خواهیم بخوریم، بلکه باید همیشه تنوع و تعادل را، چه در رژیم افزایش وزن و چه در رژیم کاهش وزن رعایت کنیم. اما از جمله علل احتمالی لاغری می توان مصرف مقادیر ناکافی غذا، فعالیت زیاد مانند ورزش، سوء جذب، مصرف غذاهای ناصحیح، استرس روانی یا احساسی را نام برد. به هر حال افراد لاغر باید از لحاظ پزشکی مورد بررسی قرار گیرند تا در صورت وجود علل پاتولوژیکی ایجاد کننده لاغری درمان های مناسب در این زمینه صورت گیرد. نرم افزار چاق شو یک نرم افزار بسیار عالی برای کسانی است که حس می کنند بسیار لاغر هستند و نیاز به چاق شدن به صورت اصولی و سالم هستند توصیه می شود. در این نرم افزار تمامی راهکارها و توضیحات مفید در اختیار افراد قرار می دهد که شخص هم به دلیل لاغری خود پی می برد و هم اینکه چگونه می تواند به وزن ایده آل خود باز گردد یا اینکه به وزن ایده آل خود برسد. اگر تمایل دارید که وزن خود را افزایش دهید پیشنهاد می کنیم این نرم افزار را از دست ندهید و هم اکنون آن را از دانلود کنید.