برای اینکار باید مراحل زیر را انجام دهید:

مرحله اول:
در منوی Start و در قسمت Run عبارت Regedit را تایپ کنید و Enter را بزنید.

مرحله دوم:
در پنجره باز شده این عبارت را دنبال کنید:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Internet Settings

مرحله سوم:
در سمت راست پنجره به دنبال عبارت زیر بگردید: 
 MaxConnectionsPerServer 
مرحله آخر:
روی عبارت های ساخته شده دو بار کلیک کنید و در قسمت Value data برای گزینه اول عدد 8 و برای گزینه دوم حرف a را وارد کنید و سیستم را Restart کنید. 
کار تمام است!