در گوگل عبارت zerg rush وارد کرده و پس از گذشت چند لحظه خواهید دید که از سرتاسر صفحه اشکالی به شکل حرف O انگلیسی نمایان شده و شروع به نابود کردن نتایج جستجو می کنند. شما برای نابود کردن O ها باید روی آنها چند کلیک کنید تا از بین بروند. اما در نهایت شما شکست خواهید خورد و در آخر حروف O، دو حرف GG به معنای Good Game را نمایش خواهند داد!