برای فعال کردن God Mode مثل عکس زیر روی دسکتاپ کلیک راست کرده و New را انتخاب کرده و سپس Folder را انتخاب کنید.

سپس نام پوشه ایجاد شده را:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

 بگذارید و می بینید که God Mode برای شما ظاهر می شود.