1. جایی در بیابان

جابجایی‌های غول آسا


2. شانگهای

 جابجایی‌های غول آسا


3. آفریقا

جابجایی‌های غول آسا


4. بنگلادش

جابجایی‌های غول آسا


5. ساهارا (Sahara)

جابجایی‌های غول آسا


6. غازها در سفر،ویتنام

جابجایی‌های غول آسا


 7. سفری مخاطره آمیز با تخم مرغ‌های بسته بندی شده

جابجایی‌های غول آسا


 8. هانگ‌جو (Hangzhou)

جابجایی‌های غول آسا


9. شوجی (Zhuji)

جابجایی‌های غول آسا


10. موتور سیکلت و حمل باری حیرت آور

جابجایی‌های غول آسا


11. حمل بار پلاستیکی با موتور

جابجایی‌های غول آسا


12.آلمان

جابجایی‌های غول آسا


13. هندوستان

جابجایی‌های غول آسا


14. کامبوج

جابجایی‌های غول آسا


15. بنگلادش

جابجایی‌های غول آسا


16. چین

جابجایی‌های غول آسا