آرچر

آرچر شخصیتی به شکل یک راهبه با کلاه بارانی دارد و در جنگ‌ها از گلوله‌های آتشین استفاده می‌کند ولی با بالا رفتن پول به جای استفاده از توپ‌های آتشین از رعد استفاده می‌کند و در جریان بازی از جایگاه خوبی برخوردار است.

گوبلین

گوبلین موجود سبز رنگی است و یک کیسه در پشت خود داشته شخصیتی دزد مانند دارد ولی از جایگاه پایینی برخوردار است و وقتی در جنگ‌ها شرکت می‌کند تا پایان جان خود به دزدیدن منابع ادامه می‌دهد.

جیانت

جیانت موجودی قوی هیکل و نیرومند است که همیشه لبخند بر لبانش است که در جنگ‌ها جایگاه بخصوصی دارد و در نبرد اول از همه خود به توپ خانه و امثال آن‌ها حمله می‌کند و با اضافه شدن پول‌ها تجهیزات به او اضافه می‌شود و در لول آخر یک ریش بلند و یک جلیقه پشمی سیاه به تن می‌کند و قدرت خوبی دارد.

ارچر تاور-ویزارد تاور

ارچر تاور جایگاهی است که ارچر در بالا آن قرار دارد و شما با قرار دادن آن در کلش خود از کلن شما محافظت می‌کند.

ویزارد تاور جایگاهی است که ویزارد یا کمان‌دار در آنجا قرار دارد و دیده‌بانی می‌کند و با قرار دادن آن در کلش خود از منابع شما دفاع می‌کند.

هیلر

هیلر موجودی است که مثل فرشته و کار آن در جنگ‌ها جان دادن به جنگ جویان است ولی نمی توانند به خود جان بدهد و شخصیتی فداکارانه در جنگ‌ها ایفا می‌کند که از جان خود می‌گذرد و به جنگ جویان جان می‌دهد.

دیوار خراب کن

همان طور که از اسم آن پیداست این موجود شخصیتی دارد که با شرکت کردن در جنگ‌ها به سمت دیوار حرکت می‌کند و با بمب‌هایی که در دست دارد دیوار را خراب می‌کنند و شکلی اسکلتی دارد.

بیلدر

بیلدر زحمت‌کش اسم خوبی است که می‌توان به این شخصیت داد زیراکه بدون وقفه در کلش شما کار می‌کند تا کلش شما رو آباد سازد و وسایل جنگی را قوی‌تر کند و همیشه لبخند می‌زند.