سایت رسمی نشریه‌ی تایم در قالب یک نظرسنجی از کاربران‌اش پرسیده تاثیرگذارترین چهره‌ی اینترنت در یک سال گذشته، از میان ۳۰ کاندید چه کسی بوده است. احتمالا با مشخص شدن فرد منتخب شاهد معرفی‌اش در شماره‌های آتی نشریه‌ی تایم خواهیم بود. در ادامه مطلب همراه انیشتینم باشید تا بااین 30 نفر بیشتر آشنا شویم.