نام مریم میرزاخانی در میان اسامی زنان الهام‌بخش جامعه اسلامی سال ۲۰۱۴ میلادی قرار گرفت.

دکتر مریم میرزاخانی جزو چهار برنده مدال فیلدز سال ۲۰۱۴ میلادی معرفی شد. از آنجا که جایزه نوبل در شاخه ریاضیات وجود ندارد، معمولا مدال فیلدز را معادل «نوبل ریاضی دانان» قلمداد می کنند. میرزاخانی، اولین زن برنده این جایزه در طول تاریخ اعطای آن است.

تحقیقات مریم میرزاخانی در ریاضی به شاخه های مختلفی از جمله هندسه هذلولوی، هندسه جبری، توپولوژی، سیستم های دینامیکی و نظریه احتمال مرتبط بوده و آنها را به هم مرتبط و زمینه ساز روش های جدیدی در این شاخه ها شده ، از جمله این که دیدگاه و اثبات بدیعی از برخی مسائل مطرح ریاضی همچون حدس ویتن در مورد فضای زمینه سطوح ریمانی یا شار ترستن در سیستم های دینامیکی به دست می دهد.

جدیدترین کار مریم میرزاخانی و همکارانش اثبات حدسی در حوزه فضاهای زمینه مختلط است که به رغم تلاش ریاضیدانان برای مدت ها حل نشده باقی مانده بود.