راز شیشه های ضد گلوله طلقی PVB است که میان 2یا چند شیشه قرار میگیرد , که به ان شیشه چند لایه گفته می شود  و از شیشه های معمولی ضخیم تر میباشد . طلق درون لایه ها معمولا از مواد کربن دار می باشد. این شیشه ضخیم ولی شفاف است.

 

وقتی گلوله به شیشه ضد گلوله برخورد میکند اولین لایه شیشه سوراخ می شود ولی لایه PVB فشار گلوله را می گیرد و آن را متوقف می کند به این ترتیب گلوله نمی تواند به آخرین لایه شیشه برسد. ضمناً شیشه های ضد گلوله یک طرفه نیز وجود دارند ، به این معنی که فقظ از طرف بیرون ایمن هستند . ماشین ضد گلوله ای را فرض کنید . سرنشین آن می تواند از داخل به بیرون شلیک کند اما گلوله ای از بیرون وارد نمی شود . در فرآیند لایه گذاری این گونه شیشه ها از یک ورقه نازک و شکننده اما انعطاف پذیر استفاده می شود . در واقع این شیشه ها را طوری طراحی می کنند که فشنگی که از بیرون شلیک می شود بعد از برخورد با یک سطح بزرگ که وظیفه تلف کردن انرژی گلوله را دارد مواجه می شود اما از آن طرف این طور نیست .