این شرکت اکنون به دنبال زنی است که رایانه را به دور انداخته تا بتواند نیمی از قیمت فروش آن را به وی پرداخت کند.گفته می‌شود این زن بالاتر از 60 سال سن داشته و بدون دریافت رسید و اعلام جزئیاتی از خود،‌این رایانه را تحویل مرکز بازیافت زباله داده‌است.این خانم مسن رایانه را به همراه مقدار دیگری از زباله‌های الکترونیکی که پس از مرگ همسرش در انباری خانه یافته بود،‌ به مرکز بازیافت زباله تحویل داده‌است. رایانه فروخته شده یکی از 200 رایانه اپل 1 است که در سال 1976 توسط استیو وزنیاک ساخته‌شده‌اند و گفته می‌شود اکنون تنها 63 دستگاه از آنها باقی مانده‌است. این رایانه حافظه‌ای چهار کیلوبایتی داشت اما توانست صنعت رایانش انفرادی را متحول سازد.رئیس مرکز بازیافت زباله کلین‌بی‌اریا می‌گوید چهره این زن را به یاد دارد و با دیدنش می‌تواند او را شناسایی کند. درصورتی که این شرکت بتواند اهدا کننده رایانه را بیابد،‌چکی به مبلغ 100 هزار دلار به وی اهدا خواهد‌کرد.اگرچه مبلغ 200 هزار دلار برای رایانه‌ای به این اندازه ابتدایی و قدیمی زیاد به نظر می‌آید،‌اما نسبت به رقم 905 هزار دلاری رایانه اپل 1 استیوجابز که سال گذشته در حراجی به فروش رسید، رقم بزرگی به شمار نمی‌رود.