دات آی ار یکی از اقدامات مؤثر در قلمرو اینترنت ایران محسوب می‌شود که توانست قدمی بلند در ثبت دامنه ملی داشته باشد که تمامی کشورها دامنه دات آی ار را به عنوان دامنه ایرانی بشناسند.

اولین اتصال ایران به شبکه اینترنت جهانی از طریق شبکه تلفن در سال ۱۹۹۲ میلادی با شماره گیری ۸۰۳۸۶ به دانشگاه لیسنتس اتریش صورت گرفت. در این مرحله که فاز صفر نام داشت اتصال اولیه از طریق کامپیوتر آموزشی و پژوهشی اروپا صورت گرفت، این طرح به صورت آزمایشی به مبادله پست الکترونیکی برای اعضای هیأت علمی پرداخته می‌شد.

micro اولین دستگاه کامپیوتری بود که مرکز تحقیقات از آن استفاده رد که با خط استیجاری به دانشگاه وین اتریش متصل شد و به گفته دکتر شهشهانی، استاد مرکز تحقیقاتی فیزیک نظری ازعان داشت که سرعت اولیه اینترنت در ایران در آن زمان ۹٫۸ کیلوبایت بوده و در سال ۱۳۷۰اولین پست الکترونیکی ارسال شد.